Tk Library Source Code

Check-in [41c28aaff2]
Login
Bounty program for improvements to Tcl and certain Tcl packages.

Many hyperlinks are disabled.
Use anonymous login to enable hyperlinks.

Overview
Comment:Clean up Fossil commit warnings (fossil test-commit-warning) by removing carriage returns, switching to UTF-8 where appropriate, and configuring Fossil to ignore known binaries.
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | trunk
Files: files | file ages | folders
SHA3-256: 41c28aaff23bde323162fcfefbfc2eb96030011e0f3515c73d6f25dc330ea016
User & Date: andy 2020-04-16 23:54:40
Original User & Date: tdc7675 2020-04-16 23:54:40
Context
2020-04-21
16:52
* *.tcl: Bumped the version number to 6.9; updated the * COPYRIGHT.txt: copyright information. * README.txt: * CHANGES.txt: Updated to reflect the changes. * doc/*.html: * scripts/*.tcl: Significantly extended and improved the code for initializing the variable "tablelist::scalingpct", especially on X11; added the percentage value 175 and the corresponding arrow styles "flat13x7", "flatAngle13x7", and "photo13x7"; removed the arrow styles "flat5x3" and "flat5x4"; changed the tree style names "(bicolor|classic|plain)1", ..., "(bicolor|classic|plain)4" to "(bicolor|classic|plain)100", "(bicolor|classic|plain)125", "(bicolor|classic|plain)150", and "(bicolor|classic|plain)200"; added the tree styles "(bicolor|classic|plain)175"; updated the tree styles "adwaita", "ubuntuMate", and "win10"; made the "refreshsorting" subcommand by orders of magnitude faster; fixed an issue related to the bindings for the edit window; fixed a bug related to the "expand" subcommand for a list of indices; updated the copyright information. * scripts/tclIndex: Newly generated. * doc/bicolor*png: Renamed (bicolor|classic|plain)1.png, ..., * doc/classic*.png: (bicolor|classic|plain)4.png to * doc/plain*.png: (bicolor|classic|plain)100.png, (bicolor|classic|plain)125.png, (bicolor|classic|plain)150.png, and (bicolor|classic|plain)200.png; updated screenshots; added (bicolor|classic|plain)175.png. * doc/adwaita.png: Updated screenshots. * doc/arrowStyles.png: * doc/arrowStyles_vista.png: * doc/dirViewer.png: * doc/scrollbars.png: * doc/ubuntuMate.png: * doc/win10.png: * ../../examples/tablelist/*.tcl: Bumped the version number to 6.9; updated the copyright information; the scripts "dirViewer.tcl" and "dirViewer_tile.tcl" now also demonstrate how to use the variable "tablelist::scalingpct" for developing scaling-aware applications. * ../../examples/tablelist/*.gif: Removed clsdFolder.gif, openFolder.gif, and file.gif; added (clsd|open)Folder100.gif, (clsd|open)Folder125.gif, ..., (clsd|open)Folder200.gif; added file100.gif, file125.gif, .., file200.gif. check-in: f27ed7358c user: csaba tags: trunk
2020-04-16
23:54
Clean up Fossil commit warnings (fossil test-commit-warning) by removing carriage returns, switching to UTF-8 where appropriate, and configuring Fossil to ignore known binaries. check-in: 41c28aaff2 user: andy tags: trunk
2020-02-09
20:52
Integrated Tklib 0.7 RC into trunk. Updated release information. Tagged Tklib 0.7 Release. check-in: 4a6cbb19d1 user: aku tags: trunk, tklib-0.7
Changes
Hide Diffs Unified Diffs Ignore Whitespace Patch

Added .fossil-settings/binary-glob.


>
>
>
1
2
3
*.png *.jpg *.gif *.cur
*.odt
*.pdf

Changes to modules/khim/da.msg.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
namespace eval ::khim {

  ::msgcat::mcset da {Apply} {Anvend}

  ::msgcat::mcset da {Cancel} {Annuller}

  ::msgcat::mcset da {Change} {ndre}

  ::msgcat::mcset da {Character} {Tegn}

  ::msgcat::mcset da {Compose Key} {Compose taste}

  ::msgcat::mcset da {Compose key:} {Compose taste:}

  ::msgcat::mcset da {Composed sequence must be two characters long} \
	{Compose tegnflgen skal best af to tegn}

  ::msgcat::mcset da {Delete} {Slet}

  ::msgcat::mcset da {Help...} {Hjlp...}

  ::msgcat::mcset da HELPTEXT {

	Kevin's Hacky Input Method (KHIM)

	KHIM gr det muligt at indtaste internationale tegn med et tastatur
	som ikke understtter disse. Dette fungerer uafhngigt af en
	bestende indtast metode som styresystemet mtte understtte.
	Det er tnkt til at hjlpe, hvis du ikke har kontrol over tilordningen
	p dit tastatur og dog har brug for at indtaste tekst i andre sprog.
	
	For at benytte KHIM, vis kontrolpanelet (hvordan det gres, afhnger af
	dit program) og aktiver KHIM ved at afkrydse "Benyt KHIM". Du skal vlge
	en taste	der kun sjldent benyttes p dit tastatur og fastlgge denne som
	"Compose" taste for at stte tegn sammen med. Tryk dertil p knappen
	markeret med "Compose taste:" og tryk derefter p den taste du nsker at
	fastlgge. Generellt skulle det ikke vre den taste som normalt benyttes
	til at konstruere tegn med; denne taste vil fortsat oprbe din lokale
	systems indtast metode.

	Nr KHIM er aktiveret kan du indtaste internationale tegn i enhver
	kontrol der er konfigureret til at bruge KHIM ved at trykke p den valgte
	"Compose" taste fulgt af to bestemte tegn. Rullelisten til venstre
	p KHIM kontrolpanelet viser de tegnflger der str til rdighed. Hvis
	du trykker "Compose" tasten to gange kommer der et vindue frem hvor
	du kan vlge vilkrlige symboler fra en unicode tabel. Du kan navigere
	rundt i selve tabellen ved enten at benytte markren eller markrtasterne.
	Du kan udvlge det markerede tegn ved at doppelt-klikke p symbolet eller
	ved at trykke p mellemrums-, enter- eller returtasten.

	Ny tegnflger kan defineres ved at indtaste en flge af to tegn i feltet
	markeret med "Indtast tegnflge" og det nskede symbol i feltet markeret
	med "Tegn" og derefter trykke p "ndre". Du kan ogs kopiere og indstte
	et symbol fra et andet program eller benytte "Unicode..." knappen
	(eller trykke "Compose" tasten to gange) for at hente et symbol fra
	tabellen med alle unicode koder. Tryk p "Slet" knappen for at fjerne
	en tegnflge.

  }

  ::msgcat::mcset da {Input key sequence} {Indtast tegnflge}

  ::msgcat::mcset da {Insert Character} {Indtast et tegn}

  ::msgcat::mcset da {Invalid sequence} {Ugyldig tegnflge}

  ::msgcat::mcset da {Key sequences} {Tegnflger}

  ::msgcat::mcset da {KHIM Controls} {KHIM kontrolpanel}

  ::msgcat::mcset da {OK} {O.k.}

  ::msgcat::mcset da {Select code page:} {Vlg kode side:}

  ::msgcat::mcset da {SELECT COMPOSE KEY} [string map [list \n\t \n] {
	Tryk p den taske
	du nsker at bruge 
	som "Compose" taste.
  }]

  ::msgcat::mcset da {Unicode...} {Unicode...}

  ::msgcat::mcset da {Use KHIM} {Benyt KHIM}

}

# Local Variables:
# mode: tcl
# End:


|
||

|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|


|
|

|

|
|
|
|

|
|
|


|
|||

|

|


|
|
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
namespace eval ::khim {

  ::msgcat::mcset da {Apply} {Anvend}

  ::msgcat::mcset da {Cancel} {Annuller}

  ::msgcat::mcset da {Change} {Ændre}

  ::msgcat::mcset da {Character} {Tegn}

  ::msgcat::mcset da {Compose Key} {Compose taste}

  ::msgcat::mcset da {Compose key:} {Compose taste:}

  ::msgcat::mcset da {Composed sequence must be two characters long} \
	{Compose tegnfølgen skal bestå af to tegn}

  ::msgcat::mcset da {Delete} {Slet}

  ::msgcat::mcset da {Help...} {Hjælp...}

  ::msgcat::mcset da HELPTEXT {

	Kevin's Hacky Input Method (KHIM)

	KHIM gør det muligt at indtaste internationale tegn med et tastatur
	som ikke understøtter disse. Dette fungerer uafhængigt af en
	bestående indtast metode som styresystemet måtte understøtte.
	Det er tænkt til at hjælpe, hvis du ikke har kontrol over tilordningen
	på dit tastatur og dog har brug for at indtaste tekst i andre sprog.
	
	For at benytte KHIM, vis kontrolpanelet (hvordan det gøres, afhænger af
	dit program) og aktiver KHIM ved at afkrydse "Benyt KHIM". Du skal vælge
	en taste	der kun sjældent benyttes på dit tastatur og fastlægge denne som
	"Compose" taste for at sætte tegn sammen med. Tryk dertil på knappen
	markeret med "Compose taste:" og tryk derefter på den taste du ønsker at
	fastlægge. Generellt skulle det ikke være den taste som normalt benyttes
	til at konstruere tegn med; denne taste vil fortsat opråbe din lokale
	systems indtast metode.

	Når KHIM er aktiveret kan du indtaste internationale tegn i enhver
	kontrol der er konfigureret til at bruge KHIM ved at trykke på den valgte
	"Compose" taste fulgt af to bestemte tegn. Rullelisten til venstre
	på KHIM kontrolpanelet viser de tegnfølger der står til rådighed. Hvis
	du trykker "Compose" tasten to gange kommer der et vindue frem hvor
	du kan vælge vilkårlige symboler fra en unicode tabel. Du kan navigere
	rundt i selve tabellen ved enten at benytte markøren eller markørtasterne.
	Du kan udvælge det markerede tegn ved at doppelt-klikke på symbolet eller
	ved at trykke på mellemrums-, enter- eller returtasten.

	Ny tegnfølger kan defineres ved at indtaste en følge af to tegn i feltet
	markeret med "Indtast tegnfølge" og det ønskede symbol i feltet markeret
	med "Tegn" og derefter trykke på "Ændre". Du kan også kopiere og indsætte
	et symbol fra et andet program eller benytte "Unicode..." knappen
	(eller trykke "Compose" tasten to gange) for at hente et symbol fra
	tabellen med alle unicode koder. Tryk på "Slet" knappen for at fjerne
	en tegnfølge.

  }

  ::msgcat::mcset da {Input key sequence} {Indtast tegnfølge}

  ::msgcat::mcset da {Insert Character} {Indtast et tegn}

  ::msgcat::mcset da {Invalid sequence} {Ugyldig tegnfølge}

  ::msgcat::mcset da {Key sequences} {Tegnfølger}

  ::msgcat::mcset da {KHIM Controls} {KHIM kontrolpanel}

  ::msgcat::mcset da {OK} {O.k.}

  ::msgcat::mcset da {Select code page:} {Vælg kode side:}

  ::msgcat::mcset da {SELECT COMPOSE KEY} [string map [list \n\t \n] {
	Tryk på den taske
	du ønsker at bruge 
	som "Compose" taste.
  }]

  ::msgcat::mcset da {Unicode...} {Unicode...}

  ::msgcat::mcset da {Use KHIM} {Benyt KHIM}

}

# Local Variables:
# mode: tcl
# End:

Changes to modules/plotchart/plotcombined.tcl.

Changes to modules/widget/calendar.tcl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
...
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
...
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
# -*- tcl -*-
#
# calendar.tcl -
#
#	Calendar widget drawn on a canvas.
#	Adapted from Suchenwirth code on the wiki.
#
# Copyright (c) 2008 Rdiger Hrtel
#
# RCS: @(#) $Id: calendar.tcl,v 1.14 2011/12/05 20:34:24 andreas_kupries Exp $
#

#
# Creation and Options - widget::calendar $path ...
# -command    -default {}
................................................................................
	  . {'Elhdzichonun} {Yussulnun} {Datsannadulhnun} {Dulats'eknun} {Dugoosnun} {Daingnun}\
		{Gesnun} {Nadlehcho} {Nadlehyaz} {Lhewhnandelnun} {Benats'ukuihnun} {'Elhdziyaznun}
	}
	weekdays,crx-lhe {Ji Jh WN WT WD Ts Sa}
	today,crx-lhe {}

	mn,de {
	  . Januar Februar Mrz April Mai Juni Juli August
	  September Oktober November Dezember
	}
	weekdays,de {So Mo Di Mi Do Fr Sa}
	today,de {Heute ist der}

	mn,en {
	  . January February March April May June July August
................................................................................
	  . Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
	  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	}
	weekdays,es {Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa}
	today,es {}

	mn,fr {
	  . Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot
	  Septembre Octobre Novembre Dcembre
	}
	weekdays,fr {Di Lu Ma Me Je Ve Sa}
	today,fr {}

	mn,gr {
	  . ?????? ??????? ??? ???? ?? ???? ???? ???
	  ?????? ????? ????? ??????
	}
	weekdays,gr { ? T? ?? ?? ? ???}
	today,gr {}

	mn,he {
	  . ? ??? ?? ??   ? ??? ?? ? ??
	}
	weekdays,he {?? ? ?? ?? ? ?? ??}
	today,he {}

	mn,it {
	  . Gennaio Febraio Marte Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
	  Settembre Ottobre Novembre Dicembre
	}
	weekdays,it {Do Lu Ma Me Gi Ve Sa}
................................................................................
	  . \u4e00 \u4e8c \u4e09 \u56db \u4e94 \u516d \u4e03
	  \u516b \u4e5d \u5341 \u5341\u4e00 \u5341\u4e8c
	}
	weekdays,zh {\u65e5 \u4e00 \u4e8c \u4e09 \u56db \u4e94 \u516d}
	today,zh {}

	mn,fi {
	  . Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Keskuu
	  Heinkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
	}
	weekdays,fi {Ma Ti Ke To Pe La Su}
	today,fi {}

	mn,tr {
	  . ocak \u015fubat mart nisan may\u0131s haziran temmuz a\u011fustos eyl\u00FCl ekim kas\u0131m aral\u0131k
	}


| | |
|

|
|

||

| |
|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
...
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
...
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
# -*- tcl -*-
#
# calendar.tcl -
#
#	Calendar widget drawn on a canvas.
#	Adapted from Suchenwirth code on the wiki.
#
# Copyright (c) 2008 Rüdiger Härtel
#
# RCS: @(#) $Id: calendar.tcl,v 1.14 2011/12/05 20:34:24 andreas_kupries Exp $
#

#
# Creation and Options - widget::calendar $path ...
# -command    -default {}
................................................................................
	  . {'Elhdzichonun} {Yussulnun} {Datsannadulhnun} {Dulats'eknun} {Dugoosnun} {Daingnun}\
		{Gesnun} {Nadlehcho} {Nadlehyaz} {Lhewhnandelnun} {Benats'ukuihnun} {'Elhdziyaznun}
	}
	weekdays,crx-lhe {Ji Jh WN WT WD Ts Sa}
	today,crx-lhe {}

	mn,de {
	  . Januar Februar März April Mai Juni Juli August
	  September Oktober November Dezember
	}
	weekdays,de {So Mo Di Mi Do Fr Sa}
	today,de {Heute ist der}

	mn,en {
	  . January February March April May June July August
................................................................................
	  . Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
	  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
	}
	weekdays,es {Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa}
	today,es {}

	mn,fr {
	  . Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
	  Septembre Octobre Novembre Décembre
	}
	weekdays,fr {Di Lu Ma Me Je Ve Sa}
	today,fr {}

	mn,gr {
	  . Îýý???Ïýý?Ïýý??Ïýý ???Ïýý?Ïýý?Ïýý??Ïýý Îýý?ÏýýÏýý??Ïýý ÎýýÏýýÏýý????Ïýý Îýý?Îýý?Ïýý Îýý?Ïýý???Ïýý Îýý?Ïýý???Ïýý ÎýýÏýý??ÏýýÏýýÏýý?Ïýý
	  ??ÏýýÏýýÎýý??Ïýý??Ïýý Îýý?ÏýýÏýý??Ïýý??Ïýý Îýý?Îýý??Ïýý??Ïýý Îýý??Îýý??Ïýý??Ïýý
	}
	weekdays,gr {ÎýýÏýýÏýý Îýý?Ïýý TÏýý? ??Ïýý Î ?? Î ?Ïýý ???}
	today,gr {}

	mn,he {
	  . ×ýý× ×ýý×ýý? ?×ýý?×ýý×ýý? ×ýý?? ×ýý??×ýý×ýý ×ýý×ýý×ýý ×ýý×ýý× ×ýý ×ýý×ýý×ýý×ýý ×ýý×ýý×ýý×ýý?×ýý ??×ýý×ýý×ýý? ×ýý×ýý?×ýý×ýý×ýý? × ×ýý×ýý×ýý×ýý? ×ýý?×ýý×ýý?
	}
	weekdays,he {?×ýý?×ýý×ýý ?× ×ýý ?×ýý×ýý?×ýý ?×ýý×ýý?×ýý ×ýý×ýý×ýý?×ýý ?×ýý?×ýý ?×ýý?}
	today,he {}

	mn,it {
	  . Gennaio Febraio Marte Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
	  Settembre Ottobre Novembre Dicembre
	}
	weekdays,it {Do Lu Ma Me Gi Ve Sa}
................................................................................
	  . \u4e00 \u4e8c \u4e09 \u56db \u4e94 \u516d \u4e03
	  \u516b \u4e5d \u5341 \u5341\u4e00 \u5341\u4e8c
	}
	weekdays,zh {\u65e5 \u4e00 \u4e8c \u4e09 \u56db \u4e94 \u516d}
	today,zh {}

	mn,fi {
	  . Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
	  Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
	}
	weekdays,fi {Ma Ti Ke To Pe La Su}
	today,fi {}

	mn,tr {
	  . ocak \u015fubat mart nisan may\u0131s haziran temmuz a\u011fustos eyl\u00FCl ekim kas\u0131m aral\u0131k
	}

Changes to modules/widgetl/icons/readme.txt.