Bwidget Source Code
Artifact Content
Not logged in
Bounty program for improvements to Tcl and certain Tcl packages.
Tcl 2019 Conference, Houston/TX, US, Nov 4-8
Send your abstracts to [email protected]
or submit via the online form by Sep 9.

Artifact 6793929a507e377ae6fec915c460fedbe8bf21dd68d191458f5fe2aeac18d88b:


# ------------------------------------------------------------------------------
#  nl.msg
#  This file is part of Unifix BWidget Toolkit
#  Definition of nl translation
# ------------------------------------------------------------------------------

# --- symbolic names of buttons ------------------------------------------------

::msgcat::mcset nl {&Abort} {Af&breken}
::msgcat::mcset nl {&Retry} {Opnie&uw proberen}
::msgcat::mcset nl {&Ignore} {N&egeren}
::msgcat::mcset nl {&OK} {&OK}
::msgcat::mcset nl {&Cancel} {&Annuleren}
::msgcat::mcset nl {&Yes} {&Ja}
::msgcat::mcset nl {&No} {&Nee}

# --- symbolic names of label of SelectFont dialog ----------------------------

::msgcat::mcset nl {Bold} {Vet}
::msgcat::mcset nl {Italic} {Cursief}
::msgcat::mcset nl {Underline} {Onderstrepen}
::msgcat::mcset nl {Overstrike} {Doorhalen}
::msgcat::mcset nl {&Font} {&Lettertype}
::msgcat::mcset nl {&Size} {&Grootte}
::msgcat::mcset nl {St&yle} {&Stijl}
::msgcat::mcset nl {&Color...} {&Kleur...}

# --- symbolic names of label of PasswdDlg dialog -----------------------------

::msgcat::mcset nl {&Login} {&Inlognaam}
::msgcat::mcset nl {&Password} {&Wachtwoord}

# --- resource for SelectFont dialog ------------------------------------------

::msgcat::mcset nl {Font selection} {Lettertypeselectie}
::msgcat::mcset nl {Sample text} {Voorbeeldtekst}

# --- resource for MessageDlg dialog ------------------------------------------

::msgcat::mcset nl {Message} {Bericht}
::msgcat::mcset nl {Information} {Informatie}
::msgcat::mcset nl {Question} {Vraag}
::msgcat::mcset nl {Warning} {Waarschuwing}
::msgcat::mcset nl {Error} {Fout}

# --- resource for PasswdDlg dialog -------------------------------------------

::msgcat::mcset nl {Enter login and password} {Voer inlognaam en wachtwoord in}

# --- symbolic names of label of SelectColor dialog ----------------------------

::msgcat::mcset nl {Base colors} {Basiskleuren}
::msgcat::mcset nl {User colors} {Aangepaste kleuren}
::msgcat::mcset nl {Your Selection} {Uw selectie}
::msgcat::mcset nl {Color Selectors} {Selecteren kleuren}

# --- dynamic help text for SelectColor dialog. Lines 75 chars max, split by '\n'.

::msgcat::mcset nl {Click or drag the mouse in the Color Selectors to choose a color.\nIf the selected color remains black, regardless of what you\ndo in the left-hand Color Selector (for hue and saturation), check\nthe position of the pointer in the right-hand Color Selector\n(for brightness).\n\nClick one of the "Base colors" to read a value from this palette.\n\nClick one of the "User colors" to read a value from this palette,\nor to write to the palette if the color is blank. If you then\nuse the Color Selectors to change the color, your choice will be\nwritten to this (User) palette color until you select another\n(Base or User) palette color.} {Klik of sleep de muis in de kleurselectors om een kleur te kiezen.\nAls de geselecteerde kleur zwart blijft, ongeacht wat je doet in het\nlinkerdeel (tint en verzadiging), controleer de positie van de muispointer\nin het rechterdeel (helderheid).\n\nKlik op een van de basiskleuren om een waarde uit dit palet te lezen.\n\nKlik op een van de basiskleuren om een waarde uit dit palet te lezen of\nom een nieuwe waarde in te voeren als het vakje leeg is. Als je dan de\nkleurselectors gebruikt om de kleur te wijzigen, dan wordt die nieuwe\nkeuze naar het aanpasbare kleurvakje geschreven tot je een andere\nbasiskleur of aanpasbare kleur kiest.}
::msgcat::mcset nl {Click in the text entry window in the left of the "Your\nSelection" area.\n\nType the color that you want in hexadecimal RGB format.\nWhenever the number of hexadecimal digits is a multiple\nof 3, the color value is valid and will be copied to the\nother parts of the Color Selector.\n\nLeave the text entry window by clicking anywhere else,\nor by pressing the "Escape" or "Return" key. The text\nentry window will then display the color in 24-bit RGB\nformat, although internally the Color Selector uses\n48-bit colors.\n\nWhen the text entry widget does not have keyboard focus\n(i.e. does not show a cursor), the "Return" and "Escape"\nkeys do the same as the "OK" and "Cancel" buttons,\nrespectively.} {Klik in het invoerveld links van het deel "Uw selectie".\nTyp de gewenste kleur in volgens het hexadecimale RGB-format.\nDe kleurwaarde is acceptabel als het aantal hexadecimale cijfers een\nveelvoud is van 3. De waarde wordt gekopieerd naar andere delen van de\nkleurselector.\n\nVerlaat het invoerveld door ergens anders te klikken of via "Escape" of\n"Return". Het invoerveld toont dan de kleur in 24-bits RGB-format\n(overigens wordt intern een 48-bits RGB-format gebruikt).\n\nAls het invoerveld niet de focus heeft (geen tekstcursor vertoont), dan\nwerken de "Return"- en "Escape"-toetsen net als de "OK"- en\n"Cancel"-buttons.}